Utflykt till havet

En härlig torsdag i september var åk 3-6 på exkursion ute på Kråkelund. De började med att plocka skräp i strandkanten där det brukar stå fritidsfiskare och fiska. De samlade in ca 40 kg sopor. Det var allt från ölburkar, engångsgrillar, fiskelinor och brassestolar. Detta är en del av det grönflagg-arbete som skolan bedriver. Undervisningen kopplar samman olika delar och i NO läser eleverna om havet och dess organismer. Eleverna får ta del av vad som händer med djuren i havet när Östersjön och andra vatten skräpas ner och förorenas. Eleverna fick vandra en bit och kolla på Misterhultbygdens största stenröse och fick höra berättelser om hur människan begravde de sina för så länge sedan. Fisksoppa stod på menyn och eftermiddagen ägnades åt att göra vattenvarelser i lera och att jaga tångräkor och undersöka det liv som bor i strandkanten. Det var en härlig dag och eleverna njöt i stora drag. De ska också ha en eloge för alla de sopor som de plockade upp.