Monthly Archives: juni 2018

Terminen slut!

Nu är vårterminen straxt slut! Nu är vårterminen straxt slut! Denna termin har varit en intensiv, inspirerande och kul termin. Eleverna har nosat på att programmera, så väl utan dator som med. De har fått programmera robotar och löst uppgifter med dem. Åk 3-6 har i So arbetat med en tidslinje där de praktiskt skapat

Read More