Covid-19 relaterad information

Våra verksamheter förhåller sig likvärdigt med övriga skolor i kommunen kring situationen med covid-19. Vårdnadshavare till barn och elever i våra verksamheter får löpande information om förändringar kring rutiner och policy genom nätverktyget Unikum.

Här nedan finns senaste utlåtandet från kommunens skolchef som även gäller som utgångspunkt i våra verksamheter kring hur vi förhåller oss till covid-19.

Klickade på någon av följande länkar för att komma till informationen:

Information till vårdnadshavare

Information till elever