Förskolan

Välkommen!
I en byggnad precis intill skolan ligger förskolan Ekbacken. Närheten skapar en känsla av samhörighet och gemenskap bland både lärare och barn. Precis som skolan prioriterar förskolan personaltäthet men även mindre barngrupper. Förskolan har plats för 30 barn. Personalen arbetar i ett stort arbetslag och delar barngruppen i två under dagarna, efter mognad och ålder. De äldre barnen är med om både utomhuspedagogik och inomhuspedagogik, medan de yngre barnen arbetar mer likt en traditionell förskola. Förskolan och skolan har en gemensam profil, lust att lära och mod att lyckas!

På förskolan får barnen leka, lära och upptäcka i en trygg miljö. Personalen arbetar för att ha en inspirerande inomhusmiljö samtidigt som vi tar tillvara på naturen som en lärmiljö. Vi har även en fantastisk gård som utmanar barnen motoriskt och en idrottshall till förfogande. Vi arbetar aktivt med samtliga läroplansmål som utmanar barnens utveckling och lärande. För oss är omsorg och relationsskapande lika viktigt som övriga läroplansmål och vi ser relationsskapande som en grund för bra utveckling! Att skolan ligger så nära förskolan naturliggör samarbetet mellan skolan och förskolan. Överinskolning från förskola till förskoleklass blir en väldigt naturlig del då barnen redan lär känna både elever och skolpersonal tidigt. Både skolan och förskolan arbetar med hållbar utveckling, natur och hälsa.

Maten som serveras i vår verksamhet lagas från grunden i skolans kök och vi prioriterar närproducerade råvaror.

Som en del av Misterhult skolas ekonomiska förening så är ett nära samarbete med föräldrar, närsamhället, lokala företag, politiker, föreningar och organisationer ett vanligt inslag i vår verksamhet.

Har ni frågor kring förskolan eller är intresserade av ett besök så är ni välkomna att kontakta oss!

Kontaktuppgifter
Förskolan Ekbacken
0491-321 01
forskolan@misterhultskola.se

Förskolechef, Miša Ignjatović
misa.ignjatovic@misterhultskola.se

Anmälan till förskolan sker genom blankett och mailas/skickas till

Mejl:
forskolan@misterhultskola.se

Adress:
Misterhults Förskola
Misterhultsvägen 29
572 95 Figeholm