Vår Grön Flagg resa

Nu har vi i Misterhults skola fått vår första gröna flagga!
Misterhults skolas Grönflaggresa
Vi har arbetat med olika projekt och brutit ner de globala målen till förståeligt och praktiskt genomförande tillsammans med eleverna.
Läs om vad Grön Flagg är för något här: Grön Flagg

Vi började med en batterijakt och har fortsatt med ett antal olika projekt. Läs mer om vad vi gjort i den pdf som är länkad ovan.