Covid-19 Information

Misterhult Skola Ek. För. verksamheter vidtar nödvändiga och efter verksamheterna anpassade åtgärder utefter de aktuella råd, rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten som gäller för varje rådande tillfälle.

Berörda vårdnadshavare i våra verksamheter får information och uppdateras kring vad som gäller för våra verksamheter via nätverktyget Unikum, som är vår samlade informationskanal.

Vid övriga frågor kontakta skolchef.