Förskolan

På Förskolan Ekbacken i Misterhult har vi idag 30 platser.

Detta erbjuder vi

Alla vårdnadshavare med barn 1-5 år är välkomna att anmäla sig till vår kö. Vi anser att god personaltäthet och små barngrupper är viktigt för både våra medarbetare och barn. Detta åstadkommer vi genom väl avvägd organisation och delning av barngruppen under vistelsetiden. Maten som serveras på förskolan är lagad från grunden i vårt egna kök och innehåller öppet sinne för smak samt både vegetariska och klimatsmarta inslag!

Det viktigaste för oss på förskolan är att våra barn ska trivas, för att lärande ska bli möjligt. För att barnen ska trivas behöver det finnas tid att se, prata och vara med varje barn – Relationsskapandet är vår grundsten och utgångspunkt i lärandet och detta är någonting vi värderar!

Vår verksamhet formas efter barnens inflytande, och här spelar de pedagogiska kompetenserna stor roll. Vi arbetar för att fånga upp barns intressen och väver in lärandet i detta. Det gäller att ta tillvara på det som sker i nuet och lärandesituationer som uppstår under alla delar av dagen!

Barns första år i livet är de viktigaste,

Här vill vi vara skillnaden,

Vi lär hela tiden och vi lär för livet!

Vi ser naturen som en stor tillgång och vill genom vårt arbete inspirera barnen till en hållbar livsstil och värna om vår natur. Misterhults förskola är Grön Flagg certifierad och är under ständig utveckling. Vi lär barnen att vara ansvarstagande, goda kompisar och hjälper barnen att utveckla alla sina förmågor.

Anmälan till förskolan sker genom denna blankett.

Kö-principer tillämpas enligt vårt regelverk.
Alla barn ingår i skolförsäkringen Protector via Oskarshamns kommun.