Misterhult Skola Ekonomisk Förening

Om föreningen

Misterhults skola byggdes på 1960-talet och har sedan dess utbildat och format många av kommunens invånare. Kommunen beslutade under 2004 att lägga ner den kommunala skolverksamheten, vilket blev starten på ett händelseförlopp där starkt lokalt engagemang från boende i bygden ledde fram till att skolan sedan dess drivs som friskola. År 2013 utökades verksamheten även till att driva förskola, det efter att den kommunala förskolan i Misterhult avvecklades.

Misterhult Skola och Förskola drivs idag idéellt av Misterhult Skola Ekonomisk Förening. Ett nära samarbete med föräldrar, närsamhället, lokala företag, politiker, föreningar och organisationer ett vanligt inslag i vår verksamhet. Eventuellt ekonomiskt överskott i Misterhults Skola Ek. För. används och återinvesteras i verksamheten.

 

Kontakt Huvudman

Misterhults Skola Ekonomisk Förening
Misterhultsvägen 39
57295 Figeholm

E-post: styrelsen@misterhultskola.se

Organisationsnummer: 769609-9956
Bankgiro: 5726-3162