Skolan

Om oss
Misterhults skola är en liten lantlig, kust- och skärgårdsnära friskola. Skolan ligger i byn Misterhult som är belägen mellan tätorterna Oskarshamn och Västervik i Östligaste Småland. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, grundskola upp till åk 6 och fritidshem.
Här arbetar vi med små, åldersintegrerade klasser och grupper där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och mognad. Vi tror på att stor lärar- och vuxentäthet är rätt väg att nå vår målsättning, som är att utveckla trygga, empatiska och kreativa barn med lust att lära och mod att lyckas.
Vår strävan är att vara en verksamhet med korta beslutsvägar och stora möjligheter till föräldra-, barn- och elevinflytande.
Det kostar ingenting och det krävs inget ideellt arbete för att ha sitt barn i skolan.

Historik

Misterhults skola byggdes på 60-talet och har sedan dess utbildat och format många av kommunens invånare. Kommunen beslutade under 2004 att lägga ner all verksamhet i skolan, vilket blev starten på ett händelseförlopp där starkt lokalt engagemang från boende i bygden ledde fram till att skolan sedan dess drivs som friskola.

Huvudman

Huvudman för skolan är den ekonomiska föreningen – Misterhult skola ekonomisk förening där både föräldrar och personal på skolan är välkomna som medlemmar. Bland styrelsens medlemmar finns personer med olika kompetenser, bland annat inom ekonomi, juridik, hälsa, pedagogik och företagande.

För den dagliga verksamheten och den pedagogiska utvecklingen ansvarar rektorerna för skola respektive förskola med hjälp av engagerade och kompetenta medarbetare.
Verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem följer gällande läroplaner. Verksamheten följer naturligtvis även de övriga lagar, förordningar, internationella konventioner och övriga riktlinjer som reglerar svenskt skolväsende. Skolinspektion och kommun är några av de myndigheter som kontrollerar kvalitet och måluppfyllelse. Skolan är medlem i Friskolornas riksförbund.

Rastktiviteter0221