Vår profil

Misterhults verksamheter arbetar alla för att ge varje barn lust att lära och mod att lyckas.

Vår gemensamma vision är att samtliga barn och elever ska få förutsättningar att förvärva erfarenheter och kunskaper som varar hela livet. Genom engagerade pedagoger och verklighetsnära undervisning där praktik och teori bildar en helhet ska vi ge barn och elever lust och mod att klara av livets olika utmaningar.

Våra verksamheter genomsyras av en natur- och hälsoprofil där vi uppmärksammar vikten av näring, hälsa, motion och lägger grunden för en hållbar utveckling.